Maple letter overgangen til fjernundervisning - Maplesoft

Bruger case:
Maple letter overgangen til fjernundervisning

Udfordringen
Covid-19 pandemien har efterladt mange undervisere på ukendt grund, dette gælder også Knud Nissen, der underviser i matematik på Aarhus HF og VUC i Danmark. Han havde brug for at finde en måde til at hjælpe sine elever med at færdiggøre deres undervisningen – uden at være i stand til at være sammen med dem i klasseværelset.

Løsningen
Nissen bruger Maple som en forberedt 'tavle' til præsentation af hver lektion i en live stream til klassen, med tegninger, udregninger og visualiseringer for at skabe dynamiske og engagerende præsentationer. Han præsenterer disse lektioner via Google Meet, så hans elever kan se ham og Maple samtidig. Eleverne kan nemt stille spørgsmål, og han bruger Maple til at besvare dem.

Resultatetet
Som følge af anvendelse af Maple i sin undervisning har Nissen fundet ud af, at det at gå online var ligetil og nemt og med et minimum af afbrydelser af elevernes læring. Han vil nu nemt være i stand til at skifte mellem klasseværelset og de virtuelle lektioner, hvis situationen skulle kræve det.


COVID-19 pandemien har ført mange undervisere ud på ukendt grund. Pludselig står de overfor at skulle forberede eleverne til at færdiggøre forløbet – uden at være i stand til at være sammen med dem i klasseværelset. De undervisere, der har integreret Maple i deres undervisning, har heldigvis oplevet, at overgangen fra klasseundervisning til fjernundervisning er meget mindre udfordrende, end det ellers ville have været.

Knud Nissen har undervist i matematik på gymnasieniveau i mange år og har anvendt Maple siden 1990. Som alle andre har han oplevet, at hans klasseværelse pludselig blev lukket ned, da Danmark reagerede på pandemien. Da han allerede brugte Maple i udstrakt grad, var det derfor nemt for ham at gå over til at undervise online.

Efter min mening er Maple det bedste matematiske software værktøj, der kan fås.

Nissen bruger Maple som værktøj til med præsentationer at undervise sine elever. Han anvender Maple som en forberedt 'tavle' til præsentation af lektionerne og kan tilføje tegninger, udregninger og visualiseringer undervejs. For eksempel bruger han i en lektion om vektorer tegneværktøjerne i Maple til grafisk at demonstrere vektoraddition og -subtraktion og introducerer derefter de samme beregninger ved at bruge vektornotation. I lektionen viser han også eleverne hvordan de skal opstille og udføre de beregninger i Maple, så de kan arbejde selvstændigt. Da han nu en gang var gået online, fortsatte han med at levere den samme slags undervisning via Google Meet, hvor eleverne kunne iagttage lektionen udfolde sig i Maple og på samme tid høre underviserens forklaringer samt kunne stille spørgsmål gennem hele forløbet.

Nissen giver eleverne opgaver som hjemmearbejde, som de skal udføre ved hjælp af Maple. Derefter bruger han Maple til at vise hjemmearbejdet i klassen og besvare elevernes spørgsmål. For at få dette til at virke online, gik han simpelthen fra at projicere sin skærm til at dele skærmen.

“Efter min mening er Maple det bedste matematiske software værktøj, der kan fås. Det er nemt at bruge og er et kraftfuldt og anvendeligt værktøj. Dertil kommer, at den matematiske notation er meget tæt på en lærebog, hvilket gør det til et fantastisk værktøj for eleverne til dokumentation af deres hjemmearbejde”, siger Nissen. Han mener også, at det er vigtigt at Maple kan anvendes både på pc og mac – og at det er nemt at installere. Det betyder, at Maple kan bruges på enhver af elevernes pc’er og det derfor er tilgængeligt ligegyldigt hvor eleven befinder sig.

“Lige nu er det meget muligt, at vi skal bevæge os ind og ud af klasseværelset i tiden fremover. Ved at anvende Maple er mine elever og jeg i stand til at klare overgangen til online undervisning med meget lidt forstyrrelse af undervisningen.”

Maple bruges på de videregående uddannelser, så ved at introducere Maple i gymnasiet hjælper vi ikke kun  vore elever til at lære matematik, men vi udstyrer dem også med et værktøj, der kan være meget nyttigt for dem i deres fremtidige studier.

Som følge af det danske undervisningsministeriums krav i 2005 til, at alle gymnasieelever skal lære et Computer Algebra System (CAS) værktøj som en del af deres matematikstudium, besluttede Nissen at dele sin Maple ekspertise med andre, danske gymnasielærere. I samarbejde med MapleSoft udviklede han yderligere Maple-baseret indhold, der specielt er designet til danske gymnasiers matematikpensum på A- og B niveau. Maplesoft tilbyder en speciel MapleGym pakke til danske gymnasier, der omfatter licenser til både undervisere og elever, så Maple kan bruges såvel i skolen som hjemme, sammen med det fastsatte danske indhold i pensum.

Nissen tror stærkt på, at det er vigtigt at introducere gymnasieeleverne til Maple. “Maple bruges på de videregående uddannelser, så ved at introducere Maple i gymnasiet hjælper vi ikke kun vore elever til at lære matematik, men vi udstyrer dem også med et værktøj, der kan være meget nyttigt for dem i deres fremtidige studier.”


Contact Maplesoft to learn how Maple can help with your projects