Danske lærere bruger Maple i mellemtrinets matematikklasser; eleverne opnår de højeste karakterer i skolesystemet - Maplesoft

Bruger case:
Danske lærere anvender Maple på mellemtrinnet og i udskolingenen og opnår højere karakterer

Udfordringen
Undervisningsministeriet  ønskede at introducere teknologi på mellemtrins skolerne over hele landet for at forberede eleverne på undervisning i fremtiden.

Løsningen
Jesper Estrup og Gitte Christiansen, der er lærere på Holbæk By Skole, afd. Absalon, indførte Maple i  fagene matematik, videnskab, ingeniørvidenskab og teknologi for at imødekomme  udfordringen.

Resultatet
Jesper og Gitte var i stand til at flytte klassematerialet og hjemmearbejde til online, og skabe et mere interaktivt indlærings miljø. Som resultat af dette opnåede deres elever de højeste karakterer i skolesystemet til den afsluttende eksamen.


Indlæring er en livslang proces, og jo tidligere børnene introduceres til nye færdigheder og koncepter, desto mere tid og muligheder får de for at udvikle sig og få succes i livet. Dette gælder specielt indenfor fagene matematik, videnskab, ingeniørvidenskab og teknologi, der omfatter komplekse koncepter og problemløsninger. Undervisningsministeriet ønsker, at mellemtrinets elever skal arbejde mere med teknologi i klasseværelset for at kunne blive bedre forberedt på fremtiden. Jesper Estrup og Gitte Christiansen, der er lærere på Holbæk By Skole, afd. Absalon, fandt ud af, at Maple er et værdifuldt værktøj til at anvende teknologi til undervisning i komplekse emner indenfor matematik, videnskab, ingeniørvidenskab og teknologi.

Jesper Estrup begyndte at bruge Maple i 6. - 9. klasserne i 2014, og det efterfølgende år fulgte Gitte Christiansen efter. Sammen underviste de tre klasser ved brug af Maple og andre, digitale værktøjer. Nogle af eleverne havde vanskeligheder med at koncentrere sig i matematik timerne. “De skulle koncentrere sig om flere værktøjer, da undervisningen var delt op mellem lommeregnere og computere, samt papir og blyant.” sagde Jesper Estrup. “Vi skulle gøre tingene enklere, og minimere værktøjerne. Med Maple kunne vi integrere alle elementerne på et sted. Indlæringsprocessen blev mere og mere strømlinjet, da eleverne kun skulle koncentrere sig om en skærm.”

Maple gjorde det muligt for Jesper og Gitte at integrere tekst, video, Excel regneark og mere, så de kunne flytte klassemateriale og hjemmearbejde til online. Eleverne kunne se klasse notater fra enhver computer, og opgaver blev afleveret i skyen. Resultatet var bemærkelsesværdigt, sagde Jesper Estrup. “Vore elever fik ikke blot de højeste karakterer i skolen til den afsluttende eksamen, de fik nogle af de højeste karakterer i hele det offentlige skolesystem!” sagde Jesper.

Begge lærere føler, at hovedårsagen til denne suces var den nemme brug af Maple, kombineret med værktøjets digitale  muligheder. De mener, at computere er en naturlig ting for den nuværende generation af elever, og når man prøver at gøre dem interesserede i fagene, glemmer lærerne ofte at se på hvilke metoder der fungerer bedst. “Computere og andre, digitale værktøjer er den måde, eleverne  nærmer sig den øvrige verden på,  så det er sådan, det er naturligt for dem,” fortalte Jesper. “Maples digitale opbygning giver dem mulighed  for at lege med matematik. De kan manipulere med problemer og matematikken bag problemerne og se, hvordan resultaterne bliver påvirkede. De har det sjovt med Maple.”

Maple har mange andre gode sider, inklusive adgang for eleverne til enhver tid, mulighed for lærerne til at støtte eleverne, når de møder vanskeligheder, og muligheden for at eliminere risikoen for at eleverne mister materiale, da alt gemmes elektronisk. Jesper og Gitte kan især godt lide multimedia mulighederne, og mulighederne for at kunne visualisere matematik i Maple. De er overbeviste om, at dette gør emnet nemmere og mere attraktivt for eleverne. Jesper noterede sig også, at Maple fjerner nogle af begrænsningerne  i det  traditionelle  klasseværelse. “Vi er ikke begrænsede til timerne i skolen”, sagde han, ''Vi kan diskutere online på ethvert tidspunkt og besvare spørgsmål. Jeg har for nylig haft diskussioner med elever, der varede indtil klokken et om natten.”

Undervisningsministeriet indførte oprindeligt deres fokus på teknologi i 2009. Hen over tiden blev det obligatorisk, at alt indhold i skolerne skal leveres elektronisk. Eleverne får udleveret en computer, og skal kunne bruge en computers algebra system, Excel regneark og et geometri program. På Absalon arbejder eleverne via Danske Gymnasiers worksheets, der er en serie af worksheets, der er stillet til rådighed af Maple som hjælpemidler til undervisningen.

Implementeringen af Maple gør det muligt for de studerende at bevæge sig fra boglig indlæring til mere interaktiv og forklarende indlæring. De kan undersøge problemer, der interesserer dem, mens de stadig lærer kernekoncepter. Jesper Estrup husker, at en 6. klasse gerne ville undersøge, hvor mange af deres klassekammerater kom fra fremmede lande, og en anden klasse ville undersøge om der var en sammenhæng mellem  at have en mobiltelefon og demografi, som f. eks. etnisk baggrund, indkomst og andre faktorer. Begge lærere mener, at introduktionen af Maple har bevirket, at eleverne er blevet bedre til at analysere og de går mere i dybden med deres indlæring. Ifølge Jesper har Maple banet vej for at få mere tid i klassen til at diskutere nye koncepter, introducere mere avancerede emner,  men også for at eleverne arbejder sammen i grupper, der hjælper hinanden.

Næste skridt for Jesper Estrup og Gitte Christiansen bliver at bruge Maple til fysik, kemi og andre videnskabelige kurser på skolen. Eleverne elsker den nye teknik, og er begejstrede for at bruge den, sagde Jesper. “Nu kan de arbejde med mere komplekse problemer, og lege med matematikken. Maple holder dem beskæftigede med kursusmaterialerne, og er blevet en integreret del af matematikundervisningen.”


Contact Maplesoft to learn how Maple can be used in your classroom.