Online Tools for High School Education: Maple, Maple T.A. and Möbius - Maplesoft

Whitepaper:

Online værktøjer for gymnasie verdenen – Maple, Maple T.A. og Möbius

Real- og gymnasieskolelærere anvender teknologi i klasseværelset til at gøre undervisningen i  videnskab, teknologi, ingeniøruddannelse og matematik (STEM) mere effektiv. Maplesoft teknologi hjælper både lærere og elever til at fuldføre kursusarbejdet, gå dybere ned i koncepterne - samt til at identificere områder med svagheder og styrker. Brugen af de bedste værktøjer kan betyde en stor forskel ved at gøre indlæring af matematik og videnskab til en leg, og Maplesoft har de teknologiske værktøjer, der er perfekt egnede til online uddannelsen i STEM disciplinerne.

  • Eleverne i real-og gymnasieskolerne får i fremtiden, med hjælp af Maplesofts matematiske uddannelsessoftware, Maple, et stærkere grundlag for at lære og forstå mere komplicerede, matematiske koncepter.

  • Maple T.A., der er Maplesofts test- og vurderingsværktøj, gør undervisningen i matematik nemmere, både for lærere og elever. Maple T.A. ændrer den måde, eleverne lærer på, og måden, de bliver bedømt på, i  STEM kurserne.

  • Med Möbius, der er miljøet for Maplesofts online STEM kursusmateriale , bliver lektionerne interaktive og dynamiske. Platformen med kursusmateriale hjælper eleverne med at befæste deres indlæring ved at integrere indholdet af undervisningen med spørgsmål, der kan bruges af eleverne til selv-vurdering af deres standpunkt, og til opgaver og løsninger.

Meld dig nedenfor til at forstå, hvordan både elever og lærere kan drage fordel af at bruge Maple, Maple T.A. og Möbius.Email Address:
First Name:
Last Name:
Company/Institution:
Job Title:
Country:
Region :
What best describes you?:Join our mailing list: (Optional)
I would like to hear about new Maplesoft products, promotions, and exclusive content.